A A A

AKTUALNOŚCI

 • Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego informuje:

   

   

   

  Instrukcja krok po kroku rejestracji w Systemie Rejestracji Szkół


  Przypominamy, że system ruszył od 1.09.2015 (na razie z lekkimi kłopotami) i ma służyć, na razie, do zapisów szkół do zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

   

  W przyszłości ma być podstawową stroną z informacjami na temat naszej działalności, łącznie z komunikatami imprez i innymi aktywnościami. Ponieważ rozpoczęcie rejestracji, szczególnie na nowo powstałym portalu, jest kłopotliwe, podajemy Państwu instrukcję "krok po kroku" opracowaną przez twórców strony. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w starcie.

   

  Namawiamy do jak najszybszego zarejestrowania się w SRS

   

  instrukcja rejestracji w SRS

   

   

   

  źródło: SZS


   

   


   

   

  Sportowy rok szkolny 2017/2018

   

  Warszawa, 1.09.2017 r.


  Szanowni Państwo

  Dyrektorzy Szkół,

  Nauczyciele wychowania fizycznego

   

   

   

  Serdecznie witamy Państwa w nowym roku szkolnym zachęcając reprezentacje Waszych szkół do wzięcia udziału w imprezach sportowych wchodzących w skład Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

   

  W związku z reformą oświatową, która od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać w polskich szkołach, Szkolny Związek Sportowy proponuje zmiany  w Ogólnopolskim  Regulaminie współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych dostosowane do reformy systemu oświaty.

   

  Od 1 września 2017 r. dotychczasowe nazwy zostaną zmienione:

  -  Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych).

  -  Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2002 – 2004).

  - Licealiada pozostaje bez zmian dla rozgrywek sportowych w rocznikach 1998 i młodszych.

   

   

  Szkolny Związek Sportowy, od wielu lat organizator współzawodnictwa sportowego szkół realizowanego w ramach programu „Sportu wszystkich dzieci”, przedstawia Państwu Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół.

   

  Kalendarz ten przynosi zmiany w porównaniu z ubiegłymi latami, a najważniejszym przesłaniemtegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży.

   

  Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2017/2018 tworząc reprezentacje Waszych szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów Waszej szkoły, tak by żadne dziecko marzące o tym żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

   

  Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmując decyzję   o realizacji imprez w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”  i tworząc materialne warunki jego realizacji oczekują i od szkół i od Szkolnego Związku Sportowego stworzenia systemu umożliwiającego powszechny udział  dzieci i młodzieży w systematycznym sportowaniu.

   

  Proponujemy, żeby uczennica/uczeń mógł być reprezentantem szkoły w nie więcej niż trzech dyscyplinach podstawowych i nie więcej niż dwóch dyscyplinach wojewódzkich.

   

  Zaproponowaliśmy również w Regulaminie Ogólnym Kalendarza możliwość odciążenia najlepszych zawodników i reprezentacji, które zajęły medalowe miejsca w ubiegłorocznych finałach wojewódzkich.  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy może określić poziom rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub Licealiady, w którym możliwy jest udział takiego zespołu bez wcześniejszych eliminacji.

   

  Uważamy, że system zaproponowany przez Szkolny Związek Sportowy umożliwi i uczestnictwo  w zajęciach sportowych i powszechny start w zawodach na szczeblu szkoły, gminy i powiatu. Mamy nadzieję, że uczestniczyć w tych przedsięwzięciach będą wszyscy uczniowie Waszej szkoły. Natomiast dla najlepszych reprezentacji szkolnych w podstawowych dyscyplinach sportu, zawartych w naszym Kalendarzu, zostaną zorganizowane kolejne eliminacje zakończone finałem ogólnopolskim.

   

  Proponowany przez nas program zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół wszystkich typów jest propozycją Szkolnego Związku Sportowego i mamy nadzieję, że będzie rozbudowywany o inicjatywy lokalnych organizatorów i ogniw SZS.

   

  W przedstawionej propozycji zamieszczamy ujednolicone regulaminy, o których sfinansowanie na szczeblu wojewódzkim zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

   

  Zasady startu w dyscyplinach nieujętych w tym Kalendarzu, a rozgrywanych w danym województwie, zamieszczone są w Kalendarzach Wojewódzkich SZS.

   

  Przypominamy również o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów na wszystkich szczeblach poprzez System Rejestracji Szkół (srs.szs.pl). Chcemy, żeby SRS stał się niezbędnym narzędziem, ale również pomocą dla dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwoli on również na ocenę wprowadzanych przez nas zmian.

   

  Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły nie będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów.

   

  Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany kalendarzowe i realizacja nowych założeń programowych przyczynią się do popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

   

  Cieszymy się już dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, na spotkania z Państwem i Waszymi Uczniami na stadionach i innych arenach sportowych.

   

   

  Szkolny Związek Sportowy

   

   

  Link do:

   

  Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół 2017/2018.

   

   

   


   

   

  Wypełnione deklaracje uczestnictwa szkoły w wybranych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2014/2015 należy przesyłać drogą mailową na adres szshrubieszow@gmail.com do dnia 22.09.2014r.

   

  Deklaracja uczestnictwa w Igrzyskach (docx,) »

   

  Deklaracja uczestnictwa w Gimnazjadzie (docx,) »

   

  Deklaracja uczestnictwa w Licealiadzie (docx,) »

   

   

   

   

  Przypominamy o wpłatach w wysokości 100 zł. na konto Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie - opłata obejmuje ubezpieczenie zawodników podczas zawodów. Każda szkoła biorąca udział w systemie zawodów sportowych SZS zobowiązana jest do opłacenia wpisowego w wysokości 100 zł. za każdą jednostkę pedagogiczną (osobno szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie), szkoły małe do 100 uczniów po 50 zł. Wpłata winna być dokonana do dnia 22.09.2015 r. na konto PSZS:

   

   

  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie
  ul. Piłsudskiego 10
  22-500 Hrubieszów

   

   

  Nr konta

  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Hrubieszowie

  35 2030 0045 1110 0000 0256 4640

   

  Szkoły, które nie dokonały wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów powiatowych.

   

   

   


   

   

  Przypominamy, że najpóźniej na dwa dni przed zawodami powiatowymi w danej dyscyplinie opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów drogą elektroniczną imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku.

   

  Regulamin ogólny PSZS w Hrubieszowie:


  punkt 3.

  Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com). W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów.

   

   


   

   

   

  Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.