A A A

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego informuje:

 

 

 

Instrukcja krok po kroku rejestracji w Systemie Rejestracji Szkół


Przypominamy, że system ruszył od 1.09.2015 (na razie z lekkimi kłopotami) i ma służyć, na razie, do zapisów szkół do zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

 

W przyszłości ma być podstawową stroną z informacjami na temat naszej działalności, łącznie z komunikatami imprez i innymi aktywnościami. Ponieważ rozpoczęcie rejestracji, szczególnie na nowo powstałym portalu, jest kłopotliwe, podajemy Państwu instrukcję "krok po kroku" opracowaną przez twórców strony. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w starcie.

 

Namawiamy do jak najszybszego zarejestrowania się w SRS

 

instrukcja rejestracji w SRS

 

 

 

źródło: SZS


 

 


 

 

Sportowy rok szkolny 2017/2018

 

Warszawa, 1.09.2017 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

Serdecznie witamy Państwa w nowym roku szkolnym zachęcając reprezentacje Waszych szkół do wzięcia udziału w imprezach sportowych wchodzących w skład Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

 

W związku z reformą oświatową, która od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać w polskich szkołach, Szkolny Związek Sportowy proponuje zmiany  w Ogólnopolskim  Regulaminie współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych dostosowane do reformy systemu oświaty.

 

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe nazwy zostaną zmienione:

-  Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych).

-  Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2002 – 2004).

- Licealiada pozostaje bez zmian dla rozgrywek sportowych w rocznikach 1998 i młodszych.

 

 

Szkolny Związek Sportowy, od wielu lat organizator współzawodnictwa sportowego szkół realizowanego w ramach programu „Sportu wszystkich dzieci”, przedstawia Państwu Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół.

 

Kalendarz ten przynosi zmiany w porównaniu z ubiegłymi latami, a najważniejszym przesłaniemtegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży.

 

Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2017/2018 tworząc reprezentacje Waszych szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów Waszej szkoły, tak by żadne dziecko marzące o tym żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmując decyzję   o realizacji imprez w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”  i tworząc materialne warunki jego realizacji oczekują i od szkół i od Szkolnego Związku Sportowego stworzenia systemu umożliwiającego powszechny udział  dzieci i młodzieży w systematycznym sportowaniu.

 

Proponujemy, żeby uczennica/uczeń mógł być reprezentantem szkoły w nie więcej niż trzech dyscyplinach podstawowych i nie więcej niż dwóch dyscyplinach wojewódzkich.

 

Zaproponowaliśmy również w Regulaminie Ogólnym Kalendarza możliwość odciążenia najlepszych zawodników i reprezentacji, które zajęły medalowe miejsca w ubiegłorocznych finałach wojewódzkich.  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy może określić poziom rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub Licealiady, w którym możliwy jest udział takiego zespołu bez wcześniejszych eliminacji.

 

Uważamy, że system zaproponowany przez Szkolny Związek Sportowy umożliwi i uczestnictwo  w zajęciach sportowych i powszechny start w zawodach na szczeblu szkoły, gminy i powiatu. Mamy nadzieję, że uczestniczyć w tych przedsięwzięciach będą wszyscy uczniowie Waszej szkoły. Natomiast dla najlepszych reprezentacji szkolnych w podstawowych dyscyplinach sportu, zawartych w naszym Kalendarzu, zostaną zorganizowane kolejne eliminacje zakończone finałem ogólnopolskim.

 

Proponowany przez nas program zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół wszystkich typów jest propozycją Szkolnego Związku Sportowego i mamy nadzieję, że będzie rozbudowywany o inicjatywy lokalnych organizatorów i ogniw SZS.

 

W przedstawionej propozycji zamieszczamy ujednolicone regulaminy, o których sfinansowanie na szczeblu wojewódzkim zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Zasady startu w dyscyplinach nieujętych w tym Kalendarzu, a rozgrywanych w danym województwie, zamieszczone są w Kalendarzach Wojewódzkich SZS.

 

Przypominamy również o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów na wszystkich szczeblach poprzez System Rejestracji Szkół (srs.szs.pl). Chcemy, żeby SRS stał się niezbędnym narzędziem, ale również pomocą dla dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwoli on również na ocenę wprowadzanych przez nas zmian.

 

Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły nie będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany kalendarzowe i realizacja nowych założeń programowych przyczynią się do popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

 

Cieszymy się już dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, na spotkania z Państwem i Waszymi Uczniami na stadionach i innych arenach sportowych.

 

 

Szkolny Związek Sportowy

 

 

Link do:

 

Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół 2017/2018.

 

 

 


 

 

Wypełnione deklaracje uczestnictwa szkoły w wybranych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2014/2015 należy przesyłać drogą mailową na adres szshrubieszow@gmail.com do dnia 22.09.2014r.

 

Deklaracja uczestnictwa w Igrzyskach (docx,) »

 

Deklaracja uczestnictwa w Gimnazjadzie (docx,) »

 

Deklaracja uczestnictwa w Licealiadzie (docx,) »

 

 

 

 

Przypominamy o wpłatach w wysokości 100 zł. na konto Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie - opłata obejmuje ubezpieczenie zawodników podczas zawodów. Każda szkoła biorąca udział w systemie zawodów sportowych SZS zobowiązana jest do opłacenia wpisowego w wysokości 100 zł. za każdą jednostkę pedagogiczną (osobno szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie), szkoły małe do 100 uczniów po 50 zł. Wpłata winna być dokonana do dnia 22.09.2015 r. na konto PSZS:

 

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie
ul. Piłsudskiego 10
22-500 Hrubieszów

 

 

Nr konta

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Hrubieszowie

35 2030 0045 1110 0000 0256 4640

 

Szkoły, które nie dokonały wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów powiatowych.

 

 

 


 

 

Przypominamy, że najpóźniej na dwa dni przed zawodami powiatowymi w danej dyscyplinie opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów drogą elektroniczną imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku.

 

Regulamin ogólny PSZS w Hrubieszowie:


punkt 3.

Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com). W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów.

 

 


 

 

 

Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.