A A A

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego informuje:

 

 

 

Instrukcja krok po kroku rejestracji w Systemie Rejestracji Szkół


Przypominamy, że system ruszył od 1.09.2015 (na razie z lekkimi kłopotami) i ma służyć, na razie, do zapisów szkół do zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

 

W przyszłości ma być podstawową stroną z informacjami na temat naszej działalności, łącznie z komunikatami imprez i innymi aktywnościami. Ponieważ rozpoczęcie rejestracji, szczególnie na nowo powstałym portalu, jest kłopotliwe, podajemy Państwu instrukcję "krok po kroku" opracowaną przez twórców strony. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w starcie.

 

Namawiamy do jak najszybszego zarejestrowania się w SRS

 

instrukcja rejestracji w SRS

 

 

źródło: SZS


 


 

 

 

Zarząd Powiatowego Związku Sportowego ustalił składki na rok szkolny 2019/20120. Każda szkoła biorąca udział w systemie sportowym SZS zobowiązana jest do opłacenia wpisowego w wysokości:

 

- szkoła do 200 osób - 100 zł.

 

- szkoła powyżej 200 osób - 200 zł.

 

 

 

Wpłata winna być dokonana do dnia 1.10.2019 r. na konto PSZS:

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie
ul. Listopadowa 12
22-500 Hrubieszów

 

 

Nr konta

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Hrubieszowie

35 2030 0045 1110 0000 0256 4640

 

Szkoły, które nie dokonały wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów powiatowych.

 

 

 


 

 

Przypominamy, że najpóźniej na dwa dni przed zawodami powiatowymi w danej dyscyplinie opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów drogą elektroniczną imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku.

 

Regulamin ogólny PSZS w Hrubieszowie:


punkt 3.

Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com). W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów.

 

 


 

 

 

Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.