A A A

ZARZĄD

 

ZARZĄD POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W HRUBIESZOWIE:

 

 

Przewodniczący PSZS Hrubieszów:

 

Magdziak Tomasz, tel. 502 026 118

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Z-ca Przewodniczącego -  Brudnowski Krzysztof

 

Z-ca Przewodniczącego -  Stajszczyk Dominik

 

Sekretarz – Padkowski Paweł

 

Członek – Majdanik Robert