A A A

Igrzyska - mini piłka siatkowa

 

REGULAMIN

POWIATOWE IGRZYSKA

MINI PIŁKA SIATKOWA

 

„Trójki”

 

1. Uczestnictwo.

Drużynę stanowi 8 uczniów jednej szkoły podstawowej.

 

2. Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.

 

Wymiary boiska:

„trójki” – 4,5 x 7 m - wyznacza się linię ataku (3m od siatki)

 

Wysokość siatki:

„trójki” – 210 cm

 

Gra się mini piłką siatkową - rozmiar 4.

Zawodnik w zawodach określonego szczebla, od zawodów rejonowych wzwyż, może startować tylko w „trójkach” lub w „czwórkach”.

Gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów. W pierwszym secie gra 3 zawodników + 1 rezerwowy.

W drugim secie następnych 3zawodników + 1 rezerwowy. W trzecim secie rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolny skład (3+1) wyznaczony z ósemki – do 15 punktów.

Każdy zespół  może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.

Obowiązuje  rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki. Zawodnik zagrywający jest zawodnikiem drugiej linii (zawodnik zagrywający nie może atakować w pierwszej linii i zastawiać). Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił.

Obowiązuje rotacja zawodników.

Obowiązuje rozsądna tolerancja czystości odbić.

 

 

„Czwórki”

 

1. Uczestnictwo.

Drużynę stanowi 10 uczniów jednej szkoły podstawowej  .

 

2. Przepisy gry

- wymiary boiska: 7m x 7m- wyznacza się linię ataku (3m od siatki)

- wysokość siatki: 215 cm dziewczęta, 230 cm chłopcy,

- obowiązuje duża piłka- rozmiar 5.

- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.
- w drugim secie pozostałych 5 zawodników.
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna

czwórka, wyznaczona z dziesiątki + 1 rezerwowy.

- kolejność czwórek  ustalona przed zawodami nie może być zmieniona

przez cały turniej.

- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.

- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,

- atakować z pierwszej linii i zastawiać nie może zawodnik zagrywający,

który jest zawodnikiem linii obrony aż do momentu rotacji.

rozsądna tolerancja czystości odbić,

- zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na

miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko

przez tego samego zawodnika, którego zmienił.

- W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi

znajdować się na własnej stronie boiska zgodnie z porządkiem rotacji.

Obowiązuje rotacja zawodników.

 

3. Punktacja.

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

 

O kolejności zespołów decydują kolejno:

- większa liczba zdobytych punktów

- jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami,
b. lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
c. lepszy stosunek małych punktów,
d. wynik bezpośredniego spotkania

 

W finałach rejonowych uczestniczą mistrzowie powiatu.

O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć  organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com).

W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów (patrz Regulamin Ogólny).

 

Organizator:

 

PSZS Hrubieszów