A A A

HISTORIA

 

Dnia 29.04.1964 r. powołano Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie. Został opracowany regulamin działania nieco później statut, na Walnych Zebraniach jest wybierany Zarząd i Komisja Rewizyjna.

 

Głównym zadaniem tego związku była i jest popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej z powiatu hrubieszowskiego poprzez organizowanie zawodów międzyszkolnych, przeprowadzanie kursów na Młodzieżowych Organizatorów Szkolnych, sprawdzianów na Powszechną Odznakę Sportową, organizacja obozów sportowych, opieka nad SKS i MKS, itp. Był i jest opracowywany kalendarz imprez dla szkół podstawowych i średnich - do 1999 r., a od 1.09.2000 r. doszły zawody gimnazjalne.


W różnych latach prowadzone było współzawodnictwo szkół. Po każdych zawodach sporządzany jest komunikat z rezultatami rywalizacji zespołowej i indywidualnej, który jest wysyłany do szkół, wyższych agent SZS, czasami do prasy, obecnie do gazety internetowej lubiehrubie.pl.


Powiatowy SZS był współorganizatorem również i innych zawodów z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami czy klubami sportowymi. Wielu znakomitych zawodników, którzy reprezentowali "Unię- Hrubieszów i inne kluby z miasta oraz powiatu hrubieszowskiego (byli nawet reprezentantami POLSKI!) pierwszy kontakt z ulubioną dyscypliną sportową miało podczas zawodów SZS.


Pierwszym organizatorem tych zawodów był nauczyciel w-f w LO Hrubieszów mgr Antoni Weremko, później nauczyciel w-f w SP 1 Hrubieszów mgr Roman Giergiel, a od 1974 r. do 2006 r. włącznie, nauczycielka w-f z SP 1 w Hrubieszowie mgr Janina Ewa Kitlińska. Od 2007 r. organizatorem został nauczyciel w-f w ZS 2 Hrubieszów mgr Zbigniew Krawczuk.


Powiatowy i Rejonowy SZS (działał w okresie 1976 – 1998, kiedy nie było powiatów w kraju) dotychczas zorganizował zawody w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, lekkoatletyka, tenis stołowy, szachy, unihokej, biegi przełajowe, gimnastyce, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo sprawnościowe (tzw. "Błękitna Sztafeta- dla dziewcząt i "Złoty Krążek- dla chłopców), biegi na nartach, saneczkarstwo.


Zawody najczęściej przeprowadzano na obiektach otwartych i salach HOSiR ("Unii-), SP1, SP2, SP3, "Staszica- i "Mechanicznej- w Hrubieszowie, Dołhobyczowie, Werbkowicach, Mirczu, Kryłowie, Horodle, Hulczu, Turkowicach.


Od 2000 roku zawody przeprowadzane są w trzech grupach szkół: szkoły podstawowe tzw. "Igrzyska-, gimnazja tzw. "Gimnazjada- i szkoły ponadgimnazjalne tzw. "Licealiada-. W sumie obecnie organizowanych jest ponad 50 imprez powiatowych w trakcie roku szkolnego. Powiatowy SZS organizuje również zawody rejonowe (międzypowiatowe) i wojewódzkie SZS.


Od 1999 r. wszystkie zawody powiatowe finansuje Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, wcześniej zawody finansował Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Zamościu i Lublinie.


Od wielu lat, aby wystartować w zawodach powiatowych, wcześniej powinny być przeprowadzane zawody gminne czy miejskie w Hrubieszowie.

 

 

Opracował - Marek Ambroży Kitliński