A A A

Drużynowy tenis stołowy

 

REGULAMIN

POWIATOWY TENIS  STOŁOWY - DRUŻYNOWY

 

 

1. Uczestnictwo.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS w  kategoriach wiekowych.

W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.

- szkoły podstawowe  urodzeni w 2001 - 2002 (młodsi nie mogą) oraz 2003 i młodsi.

- gimnazja urodzeni w 1998  i młodsi

- szkoły średnie 1994 i młodsi

Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.

Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.

 

2. Sposób przeprowadzenia zawodów (ustala organizator zawodów); preferowany, pucharowy - do 2 przegranych, z prawej strony I miejsce, z lewej strony II miejsce i dalsze.

 

Kolejność gier jest następująca:

I rzut                           II rzut                         III rzut

A – X                  Gra podwójna                    A – Y

B – Y                                                             B – X

Mecz rozgrywany jest do 3 zwycięstw, pojedynki indywidualne do 2 wygranych  setów.

 

3. Terminy i miejsce rozgrywek

- igrzyska         9.01.2014 r.  godz.9.00     Zespół Szkół Miejskich Nr 1

Hrubieszów ul. Listopadowa 12

- gimnazjada    8.01.2014 r.  godz.9.00     Zespół Szkół Miejskich Nr 1

Hrubieszów   ul. Listopadowa 12

- licealiada     10.01.2014 r.  godz.10.00   Zespół Szkół  Nr 2

Hrubieszów ul. 3 Maja 1

 

4. W finałach rejonowych uczestniczą po 2 zespoły z powiatu  w każdej kategorii wiekowej.

 

5. Zawodników obowiązują stroje sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.

 

6.Szkoła opłaciła wpisowe do rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego.

 

Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego, wykazani na imiennym zgłoszeniu szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły. Bez takiego zgłoszenia zespół nie będzie dopuszczony do zawodów.

Dodatkowo zgłoszenie winno być dostarczone organizatorowi na 2 dni przed zawodami (e-mailem: szshrubieszow@gmail.pl). W wypadku braku zgłoszenia organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do zawodów.

 

 

PSZS Hrubieszów